1. Tekst

  2. Lêkolîn

  3. Kafî Alavî
  4. Sîyahpoş Û Çêrista Wî